«محمدعلی فردین»، از زندگی تا سینما
مقدمه ای کوتاه بر یک زندگی؛
«محمدعلی فردین»، از زندگی تا سینما

«محمدعلی فردین» در 15 بهمن 1309 در خیابان ادیب الممالک کوچه صحت متولد شد. خودش درباره محل تولدش به نگارنده گفت: ادیب الممالک محلی بود بین شهباز سابق و خیابان ری، آن زمان خیابان شهبازی


تریل مخابرات صیدنیوز