فرهنگ سازی جاده دو طرفه اعتماد مودیان و نظام مالیاتی
فرهنگ سازی جاده دو طرفه اعتماد مودیان و نظام مالیاتی

هنگامی که از فرهنگ سازی سخن به میان می آید، چنین بر می آید که فقدان این مسئله می تواند در جامعه آثار سوئی به جا گذارد که نیازی به عنوان فرهنگ سازی خود را به عنوان دغدغه بر جامعه و مسئولان آن تحمیل کرده است. بنابراین مسئله فرهنگ سازی از دو جهت خود را بر جامعه و مسئولان آن تحمیل می کند و به عنوان یک مسئولیت و وظیفه مهم در جامعه خود را نشان می دهد.عدم اطلاع از نحوه استفاده از چیزی نیاز به فرهنگ سازی را توجیه می کند و از سوی دیگر وجود رفتارهای نامناسب، فرهنگ سازی مناسب را می طلبد.
امروزه اندیشمندان اقتصادی اتفاق نظر دارند که مالیات سالم ترین منبع مالی برای سرمایه گذاری های زیر بنایی و محرکی مهم برای رشد و توسعه اقتصادی است. درعین حال هرچقدر فرهنگ مالیاتی جایگاه مناسبی در بین مردم داشته باشد و قوانین و سیستم های مالیاتی کارا باشند، انگیزه مشارکت در پرداخت مالیات و افزودن بر درآمدهای مالیاتی تقویت خواهد شد. اگرچه ممکن است مالیات از نظر برخی، پرداخت یک طرفه ملت به دولت تلقی گردد و به همین منظور در پرداخت مالیات مقاومت‌هایی صورت گیرد، لیکن اگر فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود، بسیاری از مشکلات نظام مالیاتی نظیر فرار مالیاتی برطرف خواهد شد.
درآمدهای مالیاتی از منابع مهم دولت به شمار می رود و ثبات و تداوم وصول مالیات، موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارایه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه های گوناگون می شود. قدرمسلم، فرهنگ سازی مالیاتی به عنوان یکی از ابعاد مهم وصول درآمدهای مالیاتی کشور همواره از اهمیتی اساسی برخوردار بوده و با توجه به خط مشی های
کلان اقتصادی همچون سند چشم انداز 20 ساله، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برنامه تحول اقتصادی کشور، عامل فرهنگ سازی در پیشبرد و موفقیت این طرح ها و سیاست های اقتصادی بیش از پیش در کانون توجه دولتمردان و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفته است. در این میان، امروز کمتر کسی است که به اهمیت قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و استفاده موثر از این سرمایه بین نسلی برای توسعه زیرساخت های کشور و پیشبرد طرح های عمرانی آگاهی نداشته باشد. این آگاهی و اعتماد عمومی نسبت به جایگاه کلیدی نظام مالیاتی با کارکردهای متنوعی که در قالب تامین درآمدهای عمومی کشور، توزیع ثروت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعی، در کنار ثبات اقتصادی و اتکای اقتصاد کشور به منابع پایدار و سالم دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
دست اندرکاران و صاحب نظران اقتصادی معتقدند: ایجاد امنیت، رفاه اجتماعی و گسترش خدمات از مزایای پرداخت مالیات است و باید با فرهنگ سازی مناسب، مردم را از مزایای پرداخت مالیات آگاه کرد. به اعتقاد آنها، مردم باید مالیات را جزیی از بدهی خود به دولت بدانند و پرداخت به موقع مالیات باید در جامعه به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
صاحب نظران بر این عقیده اند، بهبود نظام مالیاتی بدون توجه به سیاست هایی که مبتنی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی باشد، محقق نمی شود و با توجه به اهمیت مالیات در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت، شناسایی ویژگی ها و نوع کارکردهای مالیات های اسلامی می تواند جهت گیری کلی نظام مالیاتی را آشکار ساخته و دستیابی به اهداف مد نظر سند چشم انداز توسعه در بخش مالیاتی را تسریع بخشد.
از طرفی، می بایست پرداخت مالیات به یک باور و تکلیف اقتصادی نهادینه شده در مردم منجر شود، اما از آنجا که یکی از شروط اساسی ایجاد نظام مالیاتی مطلوب، مقبولیت آن از سوی مردم و پرداخت داوطلبانه مالیات است، راهی به جز تقویت فرهنگ مالیاتی نیست چرا که با ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب می توان انتظار ترغیب و مشارکت مردم به پرداخت مالیات و مذموم شمردن فرار مالیاتی را داشت.
بی شک فرهنگ سازی مالیاتی نیازمند درک متقابل از نیازها، مشکلات و مسائل فراروی ما بین مودیان و نظام مالیاتی است. از آنجا که مودیان، مشتریان واقعی نظام مالیاتی به حساب می آیند می بایست با تلاشی دو چندان نگاهی جامعه شناختی و روان شناسانه به بر طرف نمودن دغدغه ها و تنگناهای پیش رو مودیان داشت و از طرف دیگر با فرهنگ سازی و جلب اعتماد و اطمینان هر چه بیشتر مودیان نسبت به پرداخت و مشارکت مالیاتی که منجر به رشد درآمدهای مالیاتی و به تبع آن به پیشرفت و تعالی همه جانبه کشور در تمام عرصه ها اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و..... می انجامد، کمک شایانی نمود./ع.ک

 

- روابط عمومی سازمان امورمالیاتی

  21 مهر 1397
بخش : اقتصادی / یادداشت
کد خبر: 67002
تگ ها :

info@sajedkhabar.ir__ sajedkhabar@gmail.com

نظرات 0
ارسال نظر
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

صیدنیوز