چک‌های کمیته ملی المپیک غیر قانونی امضا شده اند
چک‌های کمیته ملی المپیک غیر قانونی امضا شده اند

با وجود استعفای خزانه دار کمیته ملی المپیک از ماه گذشته هنوز چک های مالی المپیک با امضای وی صادر می شود و این درحالی است  که و از ماه گذشته با درخواست خود از این پست استعفا داده است.


ساجدنیوز نسخه اندروید تلگرام ساجدنیوز